ONLINE PRACTICES SOLUTIONS
FOR SAT/BMAT/GAT

ทดลองทำข้อสอบจำลองที่ครอบคลุมทุกวิชา ข้อสอบแม่น เหมือนจริงที่สุด รู้จุดอ่อน เสริมจุดแข็งให้เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นใจ

เลือกวิชาที่ต้องการทำข้อสอบ

ฝึกทำข้อสอบกับหลากหลายวิชาเพื่อเตรียมความพร้อม


ระบบทำข้อสอบออนไลน​์

ทดลองทำข้อสอบจำลองที่ครอบคลุมทุกวิชา ข้อสอบแม่น เหมือนจริงที่สุด รู้จุดอ่อน เสริมจุดแข็งให้เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นใจ

สอบติด แบบไม่เสียเวลาด้วย ONLINE SIM ของเรา

ข้อสอบเสมือนจริง เตรียมพร้อมก่อนลงสนาม
ฝึกฝนจนเก่ง ทำข้อสอบได้ไม่จำกัด

โดยให้ประสบการณ์ใกล้เคียงกับการสอบจริงๆ มีทั้งแบบ Practices และ Exam เพื่อให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมและมั่นใจในการสอบ

วิเคราะห์จุดอ่อน

Performance analytics เป็นข้อมูลที่ใช้วัดความก้าวหน้า เพื่อให้น้องๆ ทราบถึงจุดที่ต้องปรับปรุงติดตามพัฒนาการ พร้อมผลวิเคราะห์จากข้อสอบที่น้องทำ

ทำข้อสอบได้ทุกที่ทุกเวลา

สะดวกสบายกับการให้ทดลองทำข้อสอบออนไลน์ ผ่าน computer, tablet ตามเวลาที่น้องต้องการ